Joop! Gürtel brown 95cm

279,00

Opis

DuAL 72 RTU Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5LPłyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry. Przeznaczony jest również do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, sprzętów i wyposażenia mających jak i niemających kontaktu z żywnością w obszarze medycznym, kosmetycznym, spożywczym, instytucjonalnym oraz w gospodarstwach domowych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze.Niebezpieczeństwo:Wysoce łatwopalna ciecz i pary.Działa drażniąco na oczy.Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.Produkt biobójczy, zawiera substancję czynną: 720 g/kg etanolu.Zalecenia:Używać preparat bez rozcieńczenia, tylko na czystych powierzchniach.Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi.Powierzchnia dezynfekowana powinna pozostać wilgotna przez okres ekspozycji.Przed procesem dezynfekcji urządzenia elektryczne muszą być odłączone od zasilania.Gorące powierzchnie muszą być schłodzone przed aplikacją produktu.Warunki przechowywania:Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym i właściwie oznakowanym pojemniku. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturach od 5 do 25oC . Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikać utleniaczy, mocnych kwasów i zasad.Płyn posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym.Pozwolenie nr 3322/TP/2020 na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego.Na podstawie art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1, z późn. zm.)Przeznaczenie IDo higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji nieuszkodzonej i nie zmienionej chorobowo skóry.Produkt posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.Sposób użycia IHigieniczna dezynfekcja rąk:Na czyste i osuszone ręce nanieść 3 ml preparatu i wcierać w skórę przez 30 sekund, zwracając uwagę na miejscapomiędzy palcami, paznokcie i powierzchnie palców.Chirurgiczna dezynfekcja rąk:Przed dezynfekcją ręce należy umyć zgodnie z zasadami mycia rąk. Na czyste i osuszone ręce nanieść 3 ml preparatui wcierać w skórę dłoni oraz przedramion przez 30 sekund, zwracając uwagę na miejsca pomiędzy palcami, paznokciei powierzchnie palców – zgodnie z procedurą chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Procedurę powtarzaćsześciokrotnie. Łączny czas wcierania powinien wynosić 3 minuty.Dezynfekcja skóry:Nanieść preparat na czystą, nieuszkodzoną skórę poprzez spryskanie lub przy użyciu gazika. Przetrzeć skórę gazikiemi pozostawić do wyschnięcia. Preparat działa w czasie 30 sekund.Zalecenia: Stosować tylko na nieuszkodzoną skórę. Nie używać do odkażania błon śluzowych oraz w bezpośredniejbliskości oczu.Przeznaczenie II:Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnychw obszarze medycznym – obiektach służby zdrowia, szpitalach, gabinetach lekarskich i stomatologicznych,przychodniach zdrowia, domach opieki, sanatoriach etc.Preparat jest przeznaczony również do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktuz żywnością takich jak blaty, stoły, szafki, klamki, uchwyty, parapety, szyby, fotele itp.Produkt posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, działanie prątkobójcze w tym wobec prątkówgruźlicy i pełne działanie wirusobójcze.Sposób użycia II:Roztwór gotowy do użycia, do spryskiwania lub przecierania. Dezynfekowaną powierzchnię całkowiciepokryć preparatem przy użyciu spryskiwacza z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia lub polaćpowierzchnię dbając o całkowite pokrycie dezynfekowanego obszaru i następnie przetrzeć jednorazowymręcznikiem. Sprzęty i powierzchnie po wykonanej dezynfekcji, nie wymagają spłukiwania wodą. Dezynfekcjęprowadzić w temperaturze pokojowej (ok. 20oC) w odpowiednim czasie kontaktu:• działanie bakteriobójcze, grzybobójcze – 1 minuta,• działanie wirusobójcze – 15 sekund,• działanie na prątki gruźlicy – 30 sekund,• działanie prątkobójcze – 1 minuta.

Alpinus

puder unoszący włosy u nasady, mleko bebilon 1 advance, esotiq joanna krupa perfumy, oh my lips, paleta eveline chocolate, wonder swipe, eveline big volume bang mascara, perfecta kremy, płatki do demakijażu, mont blanc individuel

yyyyy